Symphonic Thoughts

Symphonic Thoughts

söndag 29 april 2007

Thomasteoremet


Thomasteoremet lyder såhär: Om människor definierar en situation som verklig så får den verkliga konsekvenser. Den blir verklig i sina konsekvenser. Konsekvensen - som är någonting mångtydig och (får vi anta) mer skiftande, sett från flera Thomas-influerade människor - innehåller flera element. Dels det som syns, det vi vet genom vår definition, dvs det vi handlar och strukturerar vårt liv med avstamp ifrån. Det finns också åtskilligt som de andra människorna definierar som verkligt. Se bara på vår tids politiska situation, hur många verkligheter består inte verkligheten av!

Framförallt ligger faran i att individualisera teoremet, få det till att på ett självklart sätt handla om enbart subjektet. Det är givetvis sant att subjektet in-går i detta som teoremet kallar "människor", men i vårt nuvarande predikament tror jag att mer döljer sig än vad som blir upplyst genom thomasteoremet. Låt mig illustrera detta närmare!

Vi och dom ...

I varje "vi" finns många "dom"; i varje enskilt "dom" finns ännu ett (potentiellt) "vi", med ytterligare en mängd "dom". Det är - det syns redan här - en mycket bekväm förenkling att tala om enbart ett "vi-dom"-tänkande för, som sagt, i varje "dom" döljer sig ett nytt vi där ett antal "dom" finns närvarande. Fiendebilden växer! Rent strukturellt!

Å andra sidan, är det inte så att själva samhällsprincipen bygger på ett relativt avgränsat vi? "Vi" är vi som är vi, så att "dom" som är dom som är dom kan lämnas ifred - och lämna oss ifred - med sina fiendebilder? Det komplicerade samhället kräver sin förenkling - och när förenklingen avslöjas, då syns samhällsfogarna. Varje vi har ett pris ...En reflektion om kärlek hittar du här!


Här kommer min senaste bokrekommendation!
1 kommentar:

Ida sa...

Jo jag råkade hamna här och läste lite, så det finns hopp för sidan för jag är en total främling, jag hittade den dock via crossnet. Jag har för övrigt länge tänkt att börja skriva dagbok igen, och det kanske inte är en sån dum idé. Fortsätt med skrivandet. / ida

Följ